Veiklos sritys


CIVILINĖ TEISĖ
Konsultuojame visais civilinės ir civilinio proceso teisės klausimais Atstovaujame klientų interesus civilinėse bylose visų instancijų teismuose, bei arbitraže, ruošiame procesinius dokumentus, konsultuojame dėl proceso vedimo ir įrodymų rinkimo, vertiname ginčo perspektyvas, tarpininkaujame ieškant alternatyvių ginčų išsprendimo būdų. Taip pat konsultuojame ir atstovaujame klientus dėl sprendimų ar kitų vykdomųjų dokumentų, priimtų užsienio valstybių arbitražuose ar teismuose, pripažinimo bei vykdymo Lietuvos Respublikoje, atstovaujame santykiuose su antstoliais ir kitais vykdymo procese dalyvaujančiais asmenimis.

ADMINISTRACINĖ TEISĖ
Teikiame įvairiapusę teisinę pagalbą bet kokio pobūdžio administracinės teisės klausimais. Rengiame prašymus, skundus dėl neteisėtų, nepagrįstų valstybės ir savivaldos institucijų, tarnautojų ir pareigūnų sprendimų ir/ar neveikimo bei viešojo administravimo veiksmų apskundimo, atstovaujame ginčą nagrinėjant ikiteismine tvarka ir teisme, konsultuojame ir atstovaujame klientus administracinių teisės pažeidimų bylose, o taip pat konsultuojame kitais administracinės teisės klausimais.

BAUDŽIAMOJI TEISĖ
Konsultuojame visais baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės klausimais. Atstovaujame baudžiamosiose bylose teikiant teisinę pagalbą įtariamiesiems bei kaltinamiesiems, ginant jų teises bei teisėtus interesus. Atstovaujame nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams baudžiamosiose bylose, priteisiant ir išieškant nusikaltimu padarytą žalą.

ŠEIMOS TEISĖ
Teikiame teisines konsultacijas visais šeimos teisės klausimais, rengiame sutartis, konsultuojame sutuoktinius ir nesusituokusius asmenis turtiniais klausimais, ruošiame dokumentus dėl santuokos nuotraukimo tiek abipusiu susitarimu, tiek dėl kito sutuoktinio kaltės, atstovaujame nutraukiant santuoką bei nustatant separaciją, taip pat atstovaujame ginčuose dėl tėvystės, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo vaikams priteisimo bei kitais šeimos teisės klausimais.

PAVELDĖJIMO TEISĖ
Teikiame konsultacijas visais paveldėjimo teisės klausimais, o būtent, palikimo priėmimo, asmeninio testamento patvirtinimo, terminų palikimui priimti pratęsimo, taip pat atstovaujame teisme ginčuose, kylančiuose iš paveldėjimo teisinių santykių.

MIGRACIJOS TEISĖ
Rengiame dokumentus bei konsultuojame dėl leidimų nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gavimo bei galiojančių leidimų pratęsimo, atstovaujame klientus valstybės institucijose nagrinėjant prašymus išduoti leidimus nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje bei atstovaujame klientus visose teisminuose procesuose, visų instancijų teismuose, sprendžiant ginčus tarp kliento ir migracijos departamento.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TEISĖ
Viešųjų pirkimų teisės klausimais konsultuojame tiek perkančiasias organizacijas, tiek viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančius tiekėjus. Teikiame konsultacijas dėl viešųjų pirkimų procedūrų, teikiame teisines konsultacijas dėl perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygų, konsultuojame klausimais dėl sutarčių sudarymo ir vykdymo, rengiame pretenzijas ir ieškinius, atstovaujame ginčijant viešųjų pirkimų dokumentus ar perkančiųjų organizacijų sprendimus. Atstovaujame perkančiąsias organizacijas administraciniuose teismuose ir ikiteisminėje stadijoje dėl ES paramos neskyrimo, taikius sankcijas.

BANKROTO TEISĖ
Konsultuojame įmonių bankroto ir restruktūrizavimo klausimais, rengiame kreditorinius reikalavimus ir kitus dokumentus, atstovaujame klientų interesams kreditorių susirinkimuose, santykiuose su bankroto ir restruktūrizavimo administratoriais, rengiame procesinius dokumentus dėl bankrutuojančios įmonės sudarytų sandorių nuginčijimo ir atstovaujame teisme.

MOKESČIŲ TEISĖ
Konsultuojame klientus visais mokesčių klausimais, vertiname galimas veiklos mokestines pasekmes ir riziką, rengiame paklausimus mokesčių administratoriui, atstovaujame kliento interesams atliekant operatyvius patikrinimus, mokestinius tyrimus ir mokestinius patikrinimus, sprendžiant mokestinius ginčus mokestinių ginčų komisijose ir teismuose, rengiame visus su mokestiniais ginčais susijusius dokumentus

DARBO TEISĖ
Konsultuojame klientus darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo klausimais, taip pat atstovaujame ikiteisminiuose bei teisminiuose ginčuose tarp darbdavių ir darbuotojų. Rengiame darbo sutarčių projektus, nekonkuravimo ir konfidencialumo susitarimus, kolektyvines sutartis, atstovaujame sprendžiant individualius ir kolektyvinius darbo ginčus, o taip pat konsultuoujame ir kitais darbo teisės klausimais.

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖ
Konsultuojame klientus įvairiais intelektinės nuosavybės klausimais: autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, licencinės sutartys, patentai, prekių ir paslaugų ženklai, autorių ir gretutinių teisių gynimas. Taip pat rengiame sutartis ir atstovaujame derybose bei teisme.

TELEKOMUNIKACIJŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TEISĖ
Konsultuojame klientus įvairiais informacinių technologijų teisės aspektais: rengiame telekomunikacijų veiklos leidimus ir pranešimus, konsultuojame elektroninio verslo, asmens duomenų apsaugos ir kitais klausimais.

KROVINIŲ GABENIMO IR TRANSPORTO DRAUDIMO TEISĖ
Teikiame profesionalias konsultacijas draudimo įmonių veiklos, tame tarpe sutarčių sudarymo ir vykdymo klausimais, rengiame draudimo, perdraudimo, keleivių vežimo, logistikos, ekspedijavimo ir kitas panašaus pobūdžio sutartis bei kitais susijusiais klausimais. Atstovaujame klientus įvairiuose ginčuose, kilusiuose iš krovinių gabenimo ir transporto draudimo santykių.