Statybų sektoriaus viešiesiems pirkimams būtini pokyčiai


Lapkričio 17 d. Vilniuje vyko statybų sektoriaus viešųjų pirkimų konferencija „Kaip pirksime, taip statysime“. Aktualijas pristatė ir diskusijose dalyvavo perkančiųjų organizacijų, pirkimus prižiūrinčių institucijų atstovai bei statybininkų bendruomenė.


Renginio metu statybų sektoriaus viešųjų pirkimų problematiką ir aktualijas aptarė Viešųjų pirkimų tarnybos Projektų administravimo ir ekspertinio vertinimo skyriaus vedėja Jovita Petkuvienė. Pranešėja pabrėžė, kad norint paprastinti ir skaidrinti procesus, būtina toliau tobulinti viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą, kontrolės mechanizmus, analizuoti ir atsižvelgti į teismų praktiką. Jai antrino Statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas, konferencijoje pristatęs kuriamą statybos sektoriaus paslaugų tiekėjų išankstinio kvalifikavimo sistemą. Įdiegus šią sistemą supaprastėtų tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo procedūros, sutrumpėtų terminai, būtų užtikrintas skaidrumas.


Didelio dėmesio ir diskusijų sulaukė Konkurencijos tarybos narės Dinos Lurje pranešimas apie Konkurencijos teisės pažeidimų riziką dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose. Pranešėja dėstė pagrindinius principus kaip užtikrinti konkurenciją, kaip atpažinti neteisėtus kartelinius susitarimus, jungtinės veiklos ir subrangos galimybes.  


Konferencijos moderatorė, statybų sektoriaus viešųjų pirkimų dalyvių ginčus ir pretenzijas dažnai nagrinėjanti advokatų kontoros „PKP advice“ advokatė Jolita Rima Puškorienė pabrėžė, kad tokie renginiai, kur susirenka perkančiųjų, kontroliuojančių institucijų ir tiekėjų atstovai yra naudingi visoms pusėms. „Akivaizdu, kad viešųjų pirkimų sistemai reikia pokyčio, ir tik įtraukus į šiuos procesus visas puses jis gali būti sėkmingas. Džiaugiamės, kad pavyko sukviesti visų pusių atstovus ir įtraukti į aktyvias diskusijas“, – po konferencijos kalbėjo J.R.Puškorienė.


Konferencijoje taip pat buvo kalbėta apie netradicinius skaidrumo sprendimus, vešuosius pirkimus kelių sektoriuje, statybos rangos darbų pirkimo specifiką daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) procese, reikalavimus rangovams įrodyti teisę verstis atitinkama veikla, korupcijos riziką viešuosiuose pirkimuose. Šiuos pranešimus pristatė „Transparency International“ Lietuvos skyriaus, Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Būsto energijos taupymo agentūros, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei UAB „EPSO-G“ atstovai.