Efektyvus būdas rasti kompromisą su mokesčių
administratoriumi.


Neretai tiek įmonės, tiek fiziniai asmenys, vykdydami įvairią veiklą, susiduria su įvairiais
apmokestinimo neaiškumų klausimais. 
Mokesčius reguliuoja sudėtingi mokesčių įstatymai, kuriuose yra daugybė lengvatų, išimčių, apie
kurių taikymo niuansus svarbu tinkamai žinoti ir taikyti. 
Kaip konkrečiose, sudėtingesnėse situacijoje pritaikyti mokesčių įstatymus kartais tampa
sudėtinga suprasti. Paskaityti mokesčių įstatymą ar jo komentarą neužtenka norint tinkamai
suprasti mokesčių įstatymo taikymą.
Tačiau Mokesčių administravimo įstatymo  37 1  straipsnis įtvirtina, kad mokesčių mokėtojas turi
teisę kreiptis į mokesčių administratorių su prašymu pritarti jo siūlomam mokesčių teisės aktų
nuostatų taikymui būsimajam sandoriui. 
Tokio prašymo pateikimo nauda tokia, jog mokesčių administratoriaus sprendimas pritarti
mokesčių mokėtojo prašyme nurodytam mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui užtikrina, kad
asmuo būtų tikras dėl iš būsimo sandorio kylančių mokestinių prievolių ir nepatirs nenumatytų
galimų mokestinių pasekmių (papildomai mokėtinų mokesčių, mokestinių delspinigių, baudų).
Toks prašymas dėl būsimojo sandorio nagrinėjamas tik tada, jeigu jame aiškiai, nuosekliai
aprašomos visos faktinės aitinkamam sandoriui svarbios aplinkybės bei aprašoma paties asmens
pozicija, kaip toks sandoris turėtų būti apmokestinamas pagal mokesčių įstatymus. 
Mokesčių administratorius, išnagrinėjęs tokį prašymą, gali priimti sprendimą pritarti pateiktam
prašyme siūlomam apmokestinimo variantui, arba nepritarti, arba grąžinti prašymą patikslinti.
Galima kreiptis su tokiu prašymu dėl sprendimo tik dėl būsimojo sandorio – t. y. dėl tokio, kuris
planuojamas atlikti netrukus ar ateityje. 
Jeigu sandoris yra jau įvykęs ar iš dalies vykdomas, tuomet galima kreiptis į mokesčių
administratorių dėl rašytinės konsultacijos, paaiškinimo. Tai nebus mokesčių administratorių
įpareigojantis sprendimas, tačiau tokiame atsakyme taip pat pateikiama oficiali mokesčių
administratoriaus pozicija, kurios laikosi praktikoje mokesčių administratorius.
Reikalinga profesionaliai parengti tiek prašymą  pritarti asmens siūlomam mokesčių teisės aktų
nuostatų taikymui būsimajam sandoriui, tiek parengti raštą, paklausimą dėl jau įvykusio ar
vykstančio sandorio. 
Yra būdų efektyviai spręsti klausimus su mokesčių administratoriumi ir išvengti galimų neigiamų
apmokestinimo pasekmių vadovaujantis mokesčių įstatymais.